Phone Nos. of Pariyaram KSEB Section
Office DetailsPhone Numbers
Ele Sn, Pariyaram949 600 9453
Ele Sn, Pariyaram0480 2746089
AE, Ele Sn, Pariyaram949 600 9455
Field Unit I949 600 9454
Field Unit II949 600 9456
SE Office, Athirappilly949 600 9457
Field Unit Athirappilly949 600 9458
Ele Sn, Pariyaram949 601 2052
Ele Sn, Pariyaram0460 2206300
AE, Ele Sn, Pariyaram949 601 2049
Field Unit I949 601 2050
Field Unit II949 601 2051


pg